Medzinárodný trestný súd a jeho jurisdikcia

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku JUDr. Rebeccy Lilla Hassanovej, PhD. z Ústavu porovnávacieho práva Ferenca Mádla v Budapešti, Maďarsko na tému „Medzinárodný trestný súd a jeho jurisdikcia“.