Medzinárodný vedecký workshop Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI

Cieľom medzinárodného vedeckého workshopu je prezentácia nových trendov v informačno-komunikačných technológiách, v podnikovom hospodárstve, v manažmente a v jazykovej komunikácii. Súčasťou workshopu budú prezentácie a následná odborná diskusia zameraná na rôzne aspekty preberanej problematiky.