MERANIE a ROZPOČÍTANIE TEPLA 2023

Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Konferencia je zameraná na odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozpočítavateľmi tepla konečným spotrebiteľom, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerov, pracovníkov miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva
a zdravotníctva.