Meranie dopadu spoločensko prospešných projektov: Prečo?

Prednáša: Ing. Andrea Lelovics, Fórum Inštitút.