Možnosti využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní

Prezentovanie možností využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní matematiky a posilnení interdisciplinárnych vzťahov.