Mozog, pamäť a učenie

Mozog je najzložitejšou štruktúrou, akú máme. Je riadiacim centrom všetkých našich pohybov, myšlienok, rozhodnutí, či uchováva spomienky. Čo sa však stane, keď naša pamäť odrazu nie je ako bývala? Je vôbec možné pomôcť nášmu mozgu lepšie si pamätať? Naozaj sa musím celý život iba učiť? Všetko ti porozprávame na našej prednáške.