Bardejov

11Nov

Mozog je najzložitejšou štruktúrou, akú máme. Je riadiacim centrom všetkých našich pohybov, myšlienok, rozhodnutí, či...

11.11.2022 | 10:00 - 12:30