Muzikoterapia ako nástroj sociálnej podpory

Krátka prezentácia o MZT a následne zážitkové zapojenie sa do muzikoterapeutických aktivít s cieľom sociálnej podpory v rámci sociálnej práce so skupinou (zlepšenie klímy v skupine, sociálnych vzťahov, uvoľňovacie techniky a pod., využitie rôznych hud. nástrojov)