Muzikoterapia pre deti a matky

Kolembačka s následnou diskusiou. Účasť je podmienená predbežnou registráciou na e-mailovej adrese: sullk@ujs.sk