Najväčší európsky vulkán Etna – pohľad do útrob sopky pomocou geofyziky a geodézie

Hoci na Slovensku v súčasnosti nemáme aktívne sopky, s ich aktivitou sa môže každý z nás stretnúť v bežných dovolenkových destináciách (Taliansko). Etna na Sicílii patrí medzi najaktívnejšie sopky na Zemi a predstavuje reálne riziko pre obyvateľstvo aj turistov. Pri skúmaní a monitorovaní sopiek sa využívajú rôzne geovedné metódy, okrem iných aj geofyzikálne a geodetické. Tím slovenských vedcov sa najnovšie pokúsil namodelovať a získať 3D obraz o stavbe vrcholových kráterov a štruktúre plytkej časti magmatického systému Etny. Svojou vedeckým výskumom a vedomosťami tento tím takto pomáha prispieť k poznaniu aktívnych sopiek aj mimo Slovenska.