Nástroje a využitie AI

Odborný seminár je zameraný na využitie AI vo vzdelávaní a v praxi. Seminár je určený predovšetkým študentom študijných odborov z Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov (URaIVP), Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Organizátorom odborného seminára je Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), pobočka SSAKI pri URIVP v spolupráci s Ústavom riadenia a informatizácie výrobných procesov (URaIVP).