Nové trendy v ošetrovateľstve VIII

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na najnovšie trendy v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Konferencia je zaradená do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.