Novinky monitoringu a pokročilé spôsoby liečby diabetikov

Workshop je zameraný na predstavenie a praktický nácvik používania najnovších spôsobov kontinuálneho monitoringu glykémie a inzulínovej terapie prostredníctvom inzulínovej pumpy. Moderné technológie pre efektívne použitie v praxi si vyžadujú diskusie a možnosti školenia už u študentov ošetrovateľstva, budúcich sestier. Cieľom workshopu je poznať najnovšie moderné technológie, pochopiť ich význam a benefity v prospech pacienta a vedieť s nimi správne manipulovať v praxi.