Novinky v oblasti hygieny počas menštruácie

Do oblasti hygienických potrieb počas menštruácie vstupujú nové pokročilé materiály a technológie, ktoré sa snažia tieto dni čo najviac spríjemniť. Ako sa vedieť orientovať v týchto alternatívnych možnostiach? Prednáška na tému hygiena a pomôcky využívané počas menštruácie bude zahŕňať najnovšie informácie v danej problematike. Vzhľadom na cieľovú skupinu bude prednáška prezentovaná primeranými komunikačnými prostriedkami študentkami tretieho ročníka pôrodnej asistencie.