Prešovský kraj

16Nov

Ôsmy ročník filozofického festivalu pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (World Philosophy Day). Verejné prednášky,...

16.11.2023 - 17.11.2023
08Nov

Študenti PF KU študijného odboru Špeciálna pedagogika 8. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky...

08.11.2023 | 09:00 - 15:00
25Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

25.10.2023 - 27.10.2023
19Okt

Konferencia je zameraná na identifikáciu aktuálnych legislatívnych pravidiel v súkromnom práve s osobitným zreteľom na...

19.10.2023 - 20.10.2023
06Nov

Ľudová rozprávka ako most medzi slovenskou a ukrajinskou kultúrou - umelecký preklad hrou. Tvorivá dielňa...

06.11.2023 | 11:30 - 12:15
08Nov

Spolunažívanie Rusínov-Ukrajincov a Židov v literárnych dielach gréckokatolíckych kňazov PhDr. Adriana Amir, PhD. - prednáška

08.11.2023 | 10:40 - 12:00
09Nov

Študentský seminár pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia ukrajinistiky.

09.11.2023 | 11:30 - 12:15
09Nov

Prednáška je zameraná na komplexnú problematiku transpozície slovenských antroponým a toponým jazykovými prostriedkami ukrajinského jazyka...

09.11.2023 | 09:45 - 12:00
10Nov

Ambíciou podujatia - medzinárodnej vedeckej konferencie je načrtnúť, skúmať a prezentovať najdôležitejšie aspekty a výsledky...

10.11.2023 - 12.11.2023
09Nov

Ako funguje čítanie ŠPZ áut na parkoviskách, uzamykanie telefónov pomocou odtlačkov prstov alebo rôzne filtre...

09.11.2023 | 09:00 - 11:00