Prešovský kraj

09Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru UZS - praktické ukážky poskytovania PP pri vybraných...

09.11.2022 | 10:00 - 15:00
15Nov

Do oblasti hygienických potrieb počas menštruácie vstupujú nové pokročilé materiály a technológie, ktoré sa snažia...

15.11.2022 | 10:45 - 12:30
08Nov

Odborná verejnosť (všeobecní lekári pre deti a dorast, detskí logopédi, detskí psychológovia, detskí psychiatri, detskí...

08.11.2022 | 14:30 - 16:30
11Nov

Hygiena rúk je neodmysliteľnou súčasťou dôsledného dodržiavania hygienických opatrení u detí v školskom veku. Cieľom...

11.11.2022 | 08:00 - 13:00
07Nov

Seminár bude viesť PhDr. Homišanová, ktorá pracuje ako psychológ na pedopsychiatrickej ošetrovacej jednotke Psychiatrického oddelenia...

07.11.2022 | 15:30 - 17:00
11Nov

Prednáška sa realizuje v rámci cyklických prednášok, ktoré Inštitút ukrajinistiky FF PU organizuje pre svojich...

11.11.2022 | 08:15 - 09:30
11Nov

Prednáška je venovaná diskusii o mene po otcovi v ukrajinčine; uvádzajú sa antroponymické dôkazy z...

11.11.2022 | 09:45 - 10:35
10Nov

Konferencia poskytuje priestor pre uvažovanie o literatúre a jej mieste vo výučbe cudzích jazykov v...

10.11.2022 | 08:00 - 20:00
10Nov

Zámerom konferencie je rekontextualizácia aktuálnych potrieb vzdelávania a estetickej výchovy s fokusom na kreativitu a...

10.11.2022 - 11.11.2022
10Nov

XIII. konferencia je zameraná na skutočnosti, ktorá naznačuje, že vedecké poznatky sú skresľované a spochybňované,...

10.11.2022 | 09:00 - 15:00