Nutričná akadémia – liečebná výživa pri diabete mellitus v praxi

Workshop je zameraný na predstavenie významu liečebnej výživy v starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus a na podporu praktických zručností pri nastavovaní plánu výživy na základe najnovších technických možností glykemického monitoringu. Študenti ošetrovateľstva, budúce sestry musia byť pripravení najnovšie novinky dietoterapie aplikovať v praxi. Cieľom workshopu je pochopenie princípu liečebnej výživy a nácvik zostavenia plánu výživy s využitím moderných technológií a techník glykemického selfmonitoringu.