O čo ide v Gaze? Politické a právne aspekty sporu medzi Izraelom a Palestínou.

V rámci univerzitného cyklu podujatí Truniverzitné debaty II organizuje Právnická fakulta TU prednášku Daniela Arbeta z organizácie Human Rights League na tému „O čo ide v Gaze? Politické a právne aspekty sporu medzi Izraelom a Palestínou.“ Na prednášku bude nadväzovať odborná diskusia.