O falošných priateľoch prekladateľa (O ложных друзьях переводчика)

Odborná prednáška s prvkami workshopu je venovaná predovšetkým študentom prekladateľstva a tlmočníctva z/do ruského jazyka a záujemcom o tému slovensko-ruskej (ale aj slovensko-slovanskej) medzijazykovej homonymie.