O preklade a tlmočení tvorivo

Počas Týždňa vedy a techniky na UKF v Nitre bude prebiehať vyhodnotenie 4. ročníka súťaže O preklade a tlmočení tvorivo, v ktorej majú študenti možnosť kreatívne uchopiť rôzne témy spojené s prekladom a tlmočením.