Obrázky z mesta

Prezentácia výtvarných prác detí z predprimárneho vzdelávania je organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý je 4. novembra. Výtvarná prezentácia je určená pre deti do šesť rokov. Zapojiť sa môžu všetky materské školy z miest a vidieka. Kresby majú byť doručené do 26. 10. 2023. Otvorenie výstavy s programom pre prihlásené deti je 6.11.2023