Ochrana detí pred násilím v kontexte uplatnenia v cestovnom ruchu

PhDr. Juliana Holá, koordinátorka ochrany detí pred násilím (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra) bude prezentovať problémy dotýkajúce sa sociálnych deviácií v oblasti cestovného ruchu s akcentom na detské tábory.