Odzbrojenie a kontrola zbrojenia

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online odbornú prednášku Mgr. Martina Oltmena z Odboru medzinárodného práva Ministerstva obrany SR.