Olympiáda o EÚ – finále

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť poznatky o fungovaní Európskej únie. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade taktiež podnieť u študentov stredných škôl aktívnu komunikáciu, budovanie pozitívnych vzťahov. Súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl.