Olympiáda o Európskej únii pre študentov stredných škôl

Finále súťaže o Európskej únii pre študentov stredných škôl.