Olympiáda o verejnej správe

Zámerom tejto vedomostnej súťaže je dostať do povedomia študentov stredných škôl na Slovensku problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu. Zvýšiť povedomie o existencii a prínose územnej samosprávy – miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku pre spoločnosť. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade rozšíriť poznatky študentov stredných škôl o fungovaní štátnej správy a podnietiť záujem o verejné dianie na štátnej, miestnej a regionálnej úrovni.