Onkologické skríningové programy na Slovensku

Multidisciplinárna vedecko-odborná konferencia zameraná na Onkologické skríningové programy v SR, Skríning rakoviny prsníka, Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, Skríning rakoviny krčka maternice. Konferencia je zaradená do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.