Otvorenie CENTRA PRE PODPORU PARTICIPÁCIE NA FSV UCM

1/ Otvorenie Centra
2/ Rokovanie s ÚSV ROS pod MV SR
3/ Modelová tímová práca – Nie je mesto ako mesto – pre študentov Bc. štúdia
4/ Výjazdové stretnutie PS Stratégie poznania