Ovplyvnila pandémia COVID – 19 životný štýl detí?

O pandémii máme dostatočné množstvo informácií z hľadiska jej dopadu na zdravie človeka, no ovplyvnila pandémia aj spôsob nášho života? Na túto otázku dá odpoveď prednáška vychádzajúca z dvoch konkrétnych výskumov zameraných na deti predškolského a mladšieho školského veku.