Ovplyvňujú plasty naše zdravie? Ak áno, aká je alternatíva?

Prezentácia bude pozostávať z niekoľkých častí: prehliadka laboratórneho vybavenia, popis analýzy metabolitov ftalátov zo vzoriek moču, prezentácia výsledkov biomonitoringu ftalátov s dôrazom na zdravie človeka, prezentácia možných alternatív k plastovým produktom.