Označovanie potravín a rastlinné alternatívy

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty seminár z potravinového práva, ktorého témou bude označovanie potravín, špeciálne so zameraním na často diskutované označovanie rastlinných alternatív. Súčasťou seminára bude aj interaktívny kvíz. Seminár budú viesť JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska a študent fakulty Bc. Martin Pogádl, ktorý sa danou problematikou zaoberal aj v rámci ŠVOČ.