Persecuted for the Faith (Red Wednesday)

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina spoločne organizujú medzinárodné vedecké kolokvium. Koná sa v Červenú stredu – medzinárodný pamätný deň, ktorý pripadá na poslednú stredu pred adventom a pripomína ľudí prenasledovaných pre ich náboženské presvedčenie. Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie.