Philosophy Day 2023

Ôsmy ročník filozofického festivalu pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (World Philosophy Day).

Verejné prednášky, diskusie, textové semináre, workshopy, sprievodný kultúrny program, najmä však množstvo podnetov pre myseľ a ducha v tradične neformálnej atmosfére, ktoré budú tento rok oscilovať okolo témy Svet ako fenomén.

Kompletný program na: https://www.philosophyday.sk/philosophy-day-2023/

Vstup voľný!

Realizáciu Philosophy Day 2023 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a mesto Prešov.

Všetko o podujatí nájdete na: www.PhilosophyDay.sk