Písanie právnych textov a etické dilemy v právnických povolaniach

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku „Písanie právnych textov a etické dilemy v právnických povolaniach“. Prednáša podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.