Po stopách hodnôt 17. novembra

TU v Trnave, Právnická fakulta pre študentov fakulty vyhlásila pri príležitosti Dňa študentstva súťaž ,,Po stopách hodnôt 17. novembra\”. Študenti sa do súťaže môžu zapojiť v priebehu celého mesiaca november 2023 zaslaním fotografie a jej popisu s vysvetlením, prečo objekt fotografie alebo fotografiu samotnú považujete za symbol 17. novembra. Tri najvýpovednejšie fotografie budú ohodnotené knižkou podľa vlastného výberu a fakultným darčekom.