Počítačové videnie

Prednáška Ing. Ondreja Straku bude realizovaná počas hodiny INF triedy Kvinta, bude nahrávaná, záznam zverejníme na youtube kanály našej školy.