Galanta

10Nov

Prednáška Ing. Ondreja Straku bude realizovaná počas hodiny INF triedy Kvinta, bude nahrávaná, záznam zverejníme...

10.11.2023 | 09:30 - 10:20
08Nov

Prednáška MSc. S. Hnátovej, PhD.

08.11.2023 | 14:00 - 15:30
10Nov

Mgr. J. Ferenc, PhD.: Samoorganizácia v biológii, alebo ako prišla zebra k svojim pruhom

10.11.2022 | 14:00 - 16:00
07Nov

Doc. Ing. P. Demeter, PhD.: Záhady prúdenia tekutín

07.11.2022 | 10:00 - 11:00
08Nov

MDDr. K. Straková: Minulosť vs. súčasnosť zubného lekárstva

08.11.2022 | 14:00 - 15:00