Výskum demencie a ako vypracovať stredoškolský projekt bez laboratória

Prednáška MSc. S. Hnátovej, PhD.