Podcasty a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

Prednáška pre študentov 1. ročníka v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených v spolupráci s Bc. Sofiou Michňákovou, ktorá v rámci projektu vytvárala a publikovala podcasty.