Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Podujatie je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v prevencii civilizačných chorôb a informovanosti o zdravom životnom štýle. Cieľom je zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré pomôžu ovplyvniť správanie sa obyvateľov k svojmu zdraviu. Študenti uskutočňujú meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkový podiel tuku v organizme, BMI s použitím moderných technológií a prístupov.