Posudzujeme pripravenosť školy inkluzívnymi nástrojmi

Prednáška predstavuje dva nástroje, ktorými je vhodné posúdiť pripravenosť školy na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.