Poznávame svet rastlín a mikroorganizmov

Poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín a odborná floristická prednáška a prehliadka rastlinných kolekcií v skleníku a v areáli Katedry botaniky a genetiky FPVaI UKF v Nitre, svet mikroorganizmov (kvasiniek, vláknitých mikromycét a baktérií) cez mikroskop a ich význam pre človeka; mikroskopický svet a skrytá farebnosť rastlín.