Poznávame svet rastlín a mikroorganizmov

Poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín a odborná floristická prednáška a prehliadka rastlinných kolekcií v skleníku a v areáli Katedry botaniky a genetiky FPVaI, svet mikroorganizmov (kvasiniek, vláknitých mikromycét a baktérií) pod mikroskopom a ich význam pre človeka; farby a farbivá rastlín, mikroskopický svet rastlín.