Práca s temperovou farbou v arteterapii

Zámerom tvorivej dielne je predstaviť praxeologickú rovinu arteterapie, ktorá je jednou z možností ako rozvíjať dieťa so zdravotným znevýhodneným od raného veku.