Precízne poľnohospodárstvo a jeho súčasný stav v Maďarsku

Prednášajúci: Mihály Lajos, generálny riaditeľ – Agrofil-SZMI Kft.