Prednáška Dr. Qaiser Javed

Odborná prednáška zahraničného vedeckého pracovníka Dr. Qaiser Javeda.