prednášky v rámci Slovak – Hungarian Morning

TU v Trnave, Právnická fakulta a ELTE Eötvös Loránd University Budapest, Hungary organizujú online odborné prednášky v rámci Slovak – Hungarian Morning. Prednášajúca Fruzsina Gárdos-Orosz, vedecká pracovníčka Maďarskej akadémie vied a hosťujúca profesorka ústavného práva ELTE Univerzity v Budapešti. Témy prednášok zamerané na aktuálne spoločenské problémy v Maďarsku: „State of Danger in Hungary“ a „Reaction of the Hungarian Constitutional Court to the State of Danger Related to the Pandemics and War“.