Prekladateľka Zora Jesenská

Predstavíme si osobnosť Zory Jesenskej, jej uvažovanie o preklade v „predpopovičovskom období“ a na niektorých preložených dielach si ukážeme jej špecifický idiolekt.