Príbeh bronzovej dýky – oživená minulosť pomocou archeológov

Archeologický workshop má za úlohu ozrejmiť deťom prácu archeológa, interpretovať archeologické nálezy a poukázať na dôležité archeologické lokality a náleziská na Slovensku. Workshop má tiež za cieľ rozšíriť vedomosti žiakov o histórii.