Princípy merania teploty

Seminár je určený žiakom 2.stupňa ZŠ a je zameraný na teplotu ako dôležitú fyzikálnu veličinu, princípy a príklady merania. Seminár organizuje Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci so ZŠ Považská 12 v Košiciach.