Priprav sa na pohovor.

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku o kariérovom poradenstve na tému „Priprav sa na pohovor. Buď sám sebou a ukáž personalistovi svoju pravú tvár, autenticita je IN!“ Prednáša Zuzana Záhradníková – kariérová poradkyňa, lektorka celoživotného a inovačného vzdelávania a spoluzakladateľka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.